Înscrie proiect

Dacă dorești să înscrii un proiect la urmatoarea ediție a Cercului de Donatori Ploiești trebuie completat în totalitate acest formular.

Perioada de înscriere a unui proiect este:  15 iulie – 15 septembrie 2019

Cele trei proiecte selectate pentru această ediție vor fi anunțate pe 18 septembrie  2019.

Proiectele sunt selectate de către membri Cercului de Donatori Ploiești, iar decizia lor este finală.

Criterii de evaluare

Criterii eliminatorii:

 • Formularul de aplicație este completat integral iar actele solicitate vor fi trimise în timp util (raport activitate anul precedent, recipisa bilantului, copie CIF, copie extras de cont)
 • Activitățile propuse  se încadrează în perioada de 6 luni de la data evenimentului
 • Pregătirea unei prezentari de 6 minute care va fi  susțină în cadrul evenimentului de finanțare
 • Bugetul solicitat se încadrează între 3.000 lei si 5.000 lei.

Viziune şi capacitate

 • Există o nevoie reală în comunitate?
 • Există o implicare a beneficiarilor?
 • Activitatile propuse si rezultatele asteptate sunt scrise clar si cronologic?

Impact şi sustenabilitate

 • După  realizarea activităților, se poate face dovada rezultatelor?
 • Este sau poate deveni un proiect pe termen lung?
 • Cât de riscant este ca acest proiect să nu fie realizat?
 • Ce schimbare în comunitate va genera?
 • Poate deveni un model de bună practică?

Finanţare şi parteneriate

 • Care este contribuţia beneficiarului finanţării?
 • Care este numărul de beneficiari ai proiectului raportat la costul investiţiei?
 • Organizaţia/ Grupul de iniţiativă are un istoric financiar şi de activitate care o/îl recomandă?

Îm urma selecției, fiecare organizație sau grup de inițiativă va semna un contract de finanțare cu Fundația Comunitară Prahova.

5% din suma totala stransa in cadrul evenimentului va fi oprita de către Fundația Comunitară Prahova pentru cheltuieli administrative.